Творчески път

 

1966       Кореспонденция с известния график А. Тасос. Публикации в сп. Родна реч и сп. Изкуство

1967       Работа в ателието на скулптора проф. Макрис Агамемнон, Будапеща

1968       Художник на археологически разкопки: палеолитна могила с. Цонево, Варненско

1971       Участие в Националната младежка изложба. Начало на активна артистична и експозиционна дейност

1972       Самостоятелна изложба „Динамични форми в пространството”: живопис. Девня 

1973       Самостоятелна изложба „Пасион на гнева”: живопис. Градска художествена галерия Враца

1974       Самостоятелна изложба „Човекът и машината І”: графика. Къща-музей „Телеман”, Магдебург; Български културен център, Берлин

1975       Самостоятелна изложба „Човекът и машината ІІ”: графика. Български културен център, Берлин; Къща-музей „Телеман”, Магдебург

1976       Самостоятелна изложба „Истинската апология на Сократ”: графика, рисунки. Галерия „Додони”, Атина

1982       Самостоятелна изложба „Немска серия”: графика. Немски културно-информационен център, София

1984     Самостоятелна изложба „Търся риска” (посветена на М. Берберов): графикa, рисунки, живопис. Градска художествена галерия, Стара Загора

1985       Самостоятелна изложба „Митични празници”: живопис. Галерия „Райко Даскалов”, София

1986       Самостоятелна изложба „Хоризонти”: живопис и рисунки. Изложбен фон на московските художници, Москва.

1987     Самостоятелна изложба „Фучик Пасион”: графика. Чешки културен център, София; Художествена галерия към Минис-терство на културата, Прага

1987       Самостоятелна изложба „В памет на Рубльов”: живопис и цветна графика. Галерия „Шипка 6”, София

1989       Експериментална дейност върху синкретични форми на съвременното изкуство (образ, звук и движение) в Музей „Земята и хората”, София

1991           Синергия „Преображение”: синтез от живопис и му­зика за ксилофон и маримба. Есенен салон, Галерия „Шипка 6”, София

1991       Синергия „Теосемия”: cинтез от живопис, керамика и му­зика за обой и виола. Галерия на СУ, София

1992            Самостоятелна изложба „Възкресение” и Синергия „Възкресението на Лазар”: синтез от жи­во­пис и музика за пиано, обой, виола, мандолина и во­кал. Галерия на СУ, София

1993              Самостоятелна изложба „Метаморфози”: рисунки. Palais royal, Париж

1994          Самостоятелна изложба „Очите на душата” (по стихове на Костис Паламас): акварел. НБКМ, София; „Музей Паламас”, Атина

1994       Цикъл „В градините на Вато”. Частна колекция, Париж

1996              Синергия Тайната вечеря”: синтез от живопис и глас. София, Италиански лицей

1997             Самостоятелна изложба „Целувката на Юда”: рисунки. Български културен център, Варшава

1998           Самостоятелна изложба „Pensieri” (В памет на Джакомо Леопарди): Акварел. Международен фестивал на изкуствата, Дже-мона (Италия)    

1999            Voci dalla pietra”: офорти и авторови стихове. Джемона (Италия)

1999       Синергия „Преображение” по стихове на Тахар Бен Желун. Международен фестивал на изкуствата, Джемона (Италия)      

2000            Самостоятелна изложба: керамика и Синергия Капката”: синтез от керамика и музика за ци­гулка, обой и флейта. Галерия „Шипка 6”, София

2001       Самостоятелна изложба „Палимпсест”: живопис. Галерия „Сезони”, София

2001       Самостоятелна изложбаСердарят”: графика. Къща-музей „Гр. Пърличев”, Охрид

2003       Самостоятелна изложба „Ритъм и цвят” (по музика на П.         Владигеров): колажи. Университет Хайделберг

2004         Самостоятелна изложба „Полифонии”: акварел, смесена техника, стъкло. Градска галерия Оф­терс­хайм (Rathaus), Герма-ния

2004         Самостоятелна изложба „Житието на св. Методий”: смесена техника, гра­фи­ка, ке­ра­мика, туш, акрил. Palais Adelmann, Елванген

2004              Самостоятелна изложба „Вълшебно огледало”: живопис, акварел. Галерия Sparkasse, Еинген (Германия)

2004              Самостоятелна изложба „На сребърни крила понесен(Р. М. Рилке)”:  жи­вопис. Sammlung Udo Hieber, Манхайм

2005              Самостоятелна изложба „Историята в нас”: живопис. Галерия Rathaus, Офтерсхайм (Германия)

2005       Самостоятелна изложба „Житието на св. Методий”: Haus Wittgen­stein, Виена

2005       „Орфееви песни”: полиптих, акрил, масло. Х. Salon des Arts. НДK, София

2005            Самостоятелна изложба: живописен цикъл „Евангелие по Иоана” Катедрала Алтрип

2006           „Добър вечер, Моцарт!”: живопис. Галерия „България”, София 

2006            „Армънски песни”: акварел. Градска галерия, Дупница

2007         Самостоятелна изложба „Иди! О, ти!... И виж!”: изложба-инсталация,   живопис, скулптура. Дом на хумора и сатирата, Габрово

2007            Самостоятелна изложба „Евангелие по Йоана”: живопис. Катедрала, Хайдел­берг

2007       Самостоятелна изложба „На сребърни крила”: смесена техника, живопис, акварел. Kopfklinik, Хайделберг

2007       Самостоятелна изложба „В памет на Ел Греко”: живопис. Градска галерия, Пиргос (Гърция)

2008       „Мистичен празник”: триптих, живопис. Химерод (Германия)

2009       Самостоятелна изложба „12 погледа към св. Богородица”: полиптих, живопис. Химерод (Германия)

2010       Самостоятелна изложба „По реката - на път за рая”: рисунки, живопис. Kulturforum, Пасау

2010       Самостоятелна изложба „Хипнофори”: живопис. Дом на хумора и сатирата, Габрово

2011       Самостоятелна изложба „Семето на вълната”: живопис. Музей на модерното изкуство, Пасау.

2011       Самостоятелна изложба „Да влезеш в ателието”: живопис, графика. СБХ, Галерия „Шипка 6”, София

2011       Самостоятелна изложба „Да докоснеш думите” (посветена на Орхан Памук): живопис, рисунки. Галерия на Център за култура и дебат „Червената къща”, София

2011       Самостоятелна изложба „Напред, назад, наляво и надясно. Метаморфози на играта”: рисунки, живопис, обекти. Общинска художествена гале­рия, Дупница

2012       Самостоятелна изложба „Ден за възкръсване”: живопис.